Suatu fenomena yang sering terjadi disekitar kita, dan pembahasan ini tidak ada henti dan bosannya, bahkan selalu muncul pertanyaan dan kasus yang beragam salah satu diantaranya wanita yang terlambat menikah. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Salah satunya ekonomi. Padahal banyak juga dari mereka yang berpendidikan tinggi dan berakhlak baik namun belum juga menikah.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hendaknya selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan keikhlasan, dan mempersiapkan diri untuk siap menerima lelaki yang shalih. Apabila seseorang jujur dan sungguh-sungguh dalam doanya, disertai dengan adab doa dan meninggalkan semua penghalang doa, maka doa tersebut akan terkabulkan.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman.

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu [Al-Baqarah/2 : 186]

Dan Tuhanmu berfirman, Berdoalah kepadaKu, niscaya Kuperkenankan bagimu [Al-Mukmin/40 : 60]

Dalam ayat tersebut terkabulnya doa hambaNya setelah dia memenuhi panggilan dan perintahNya. Saya melihat, tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali berdoa dan memohon kepada Allah serta menunggu pertolongan dariNya.

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda

Ketahuilah sesungguhnya pertolongan diperoleh bersama kesabaran dan kemudahan selalu disertai kesulitan dan bersama kesulitan ada kemudahan

Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kalian dan yang lainnya agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam seluruh urusannya dan semoga segera mempertemukan kalian dengan laki-laki yang shalih yang hanya menikah untuk kebaikan dunia dan akhirat.

KOMENTAR